Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. CV tiếng anh cho kế toán xây dựng - Kế Toán Xây Dựng

CV tiếng anh cho kế toán xây dựng

Xin chào các bạn, Tôi Thái Sơn đây.

Trong bải viết hôm nay t​ôi sẽ chia sẻ với các bạn "cách viết CV tiếng anh dành cho dân kế toán xây dựng" . Thực tế tôi xuất phát từ dân xây dựng cho nên vốn từ vựng tiếng anh của tôi rất ít. Đến 1 hôm tôi xin việc tại công ty Flamingo Group HVG - Hà Nội họ yêu cầu phỏng vấn bằng tiếng anh lúc đó tôi mới loay hoay đi học gấp rút tiếng anh, tìm tòi các nguồn tài nguyên trên mạng nhưng thực sự không có 1 bài biết nào chia sẻ về cách viết CV cho dân kế toán cả. Và tôi phải tự đi học ở trung tâm và viết ra được CV cho chính mình.

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn CV tiếng anh mà chính tôi dã viết nên để có thể giúp 1 ai đó cũng như tôi hồi trước có thể chuẩn bị tốt hơn trước khi đi phỏng vấn.

Nào chúng ta bắt đầu thôi!

ke-toan-excel-xay-dung-5

BỘ VIDEO KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ

Bộ video hướng dẫn chi tiết việc lập file Báo cáo tài chính trên phần mềm Excel . Chi Tiết - Đơn Giản - Dễ Làm 

Hãy nói cho tôi biết sơ qua về bạn?


kế toán xây dựng

CV tiếng anh cho dân kế toán xây dựng

 • Tình huống 1: So, tell me a little bit about yourself? (Hãy nói cho tôi biết sơ qua về bạn?)
 • My name’s Pham Thai Son. I’m 34 years old and I’m single. I have just graduated from university in July with the major in accounting. I got 3 months experience as an internship at KETOANXAYDUNG company. I like reading books and travelling.Point 1
 • Tôi tên là Phạm Thái Sơn. Tôi 34 tuổi và đang độc thân. Tôi vừa tốt nghiệp vào tháng 7, chuyên ngành của tôi là kế toán. Tôi có kinh nghiệm thực tập tại Công ty kế toán xây dựng trong 3 tháng. Sở thích của tôi là đọc sách và du lịch.
 • Tình huống 2: How would you describe your personality? (Bạn tự nhận xét về bản thân mình là người thế nào?)
 • I’m a careful and hard-working person. I’m eager to learn new things and willing to work in team. I easily adapt to with new working environment and take initiative in work.
 • Tôi là người cẩn thận và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và thích làm việc với mọi người. Tôi dễ thích nghi với môi trường làm việc và chủ động trong công việc.

Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn?


 • Tình huống 1: So, tell me a little bit about yourself? (Hãy nói cho tôi biết sơ qua về bạn?)
 • My name’s Pham Thai Son. I’m 34 years old and I’m single. I have just graduated from university in July with the major in accounting. I got 3 months experience as an internship at X company. I like reading books and travelling.Point 1
 • Tôi tên là Phạm Thái Sơn. Tôi 34 tuổi và đang độc thân. Tôi vừa tốt nghiệp vào tháng 7, chuyên ngành của tôi là kế toán. Tôi có kinh nghiệm thực tập tại Công ty X trong 3 tháng. Sở thích của tôi là đọc sách và du lịch.
cv-tieng-anh-ke-toan3
 • I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper.
 • Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. Tôi thích thú cưng, và lúc rảnh rỗi, tôi thích thư giãn và đọc sách.
 • I’ve always liked being balanced. When I work, I want to work hard. And outside of work, I like to engage in my personal activities such as golfing and fishing.
 • Tôi luôn luôn muốn ở trạng thái cân bằng. Khi tôi làm việc, tôi muốn làm việc chăm chỉ. Và khi không làm việc, tôi thích tham gia vào các hoạt động cá nhân của tôi chẳng hạn như chơi gôn và câu cá.
 • I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do
 • Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Tôi thích giao thiệp với nhiều loại người khác nhau và tôi luôn luôn thử thách bản thân mình để cải thiện mọi việc tôi làm.
 • Tình huống 2: How would you describe your personality? (Bạn tự nhận xét về bản thân mình là người thế nào?)
 • I’m a careful and hard-working person. I’m eager to learn new things and willing to work in team. I easily adapt to with new working environment and take initiative in work.
 • Tôi là người cẩn thận và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và thích làm việc với mọi người. Tôi dễ thích nghi với môi trường làm việc và chủ động trong công việc.

Thế mạnh của bạn là gì?


 • What are your strengths ?
 • I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work
 • Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này
 • I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment
 • Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội.
 • After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it
 • Sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hiện một khối lượng lớn công việc trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản lý của tôi luôn luôn đánh giá cao điều đó

Điểm yếu của bạn là gì ?


 • What are your weaknesses?
kế toán xây dựng

CV tiếng anh cho kế toán xây dựng

 • This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule
 • Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thấy rằng tôi thường hay chần chừ. Tôi đã nhận ra vấn đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.
 • I feel my weakness is not being detail oriented enough. I’m a person that wants to accomplish as much as possible. I realized this hurts the quality and I’m currently working on finding a balance between quantity and quality
 • Tôi thấy điểm yếu của tôi là chưa có sự định hướng rõ ràng. Tôi là người muốn hoàn thành càng nhiều càng tốt. Tôi nhận ra điều này làm ảnh hưởng tới chất lượng và hiện tôi đang tìm cách cân bằng giữa số lượng và chất lượng
 • I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I’m definitely studying hard to communicate more effectively
 • Tôi thấy khả năng tiếng Anh của tôi là điểm yếu nhất của tôi. Tôi biết đây chỉ là vấn đề tạm thời. Tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn
Kế toán xây dựng

Nơi chia sẻ kinh nghiệm kế toán xây dựng

P/S: Nếu bạn chưa có thời gian thực hành theo những kiến thức này, đừng quên share về tường facebook để lưu lại kiến thức này và học kế toán xây dựng online khi cần nhé

About the author

Leave a comment:


Đăng ký MIỄN PHÍ Nhận ngay video truyền nghề kế toán xây dựng

x

             DOWNLOAD SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THEO                 TT 133 & TT 200 MIỄN PHÍ

x