Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Chi nhánh hạch toán độc lập có cần làm BCTC hợp nhất

Chi nhánh hạch toán độc lập có cần làm BCTC hợp nhất

Xin chào các bạn. Tôi Thái Sơn đây

Bạn biết không có rất nhiều bạn gọi cho Tôi "0901686262" và hỏi tôi rằng:

Tôi biết rằng cũng có rất nhiều bạn đang chưa nắm rõ và còn nhiều thắc mắc. Cho nên hôm nay Kế toán xây dựng sẽ chia sẻ giúp bạn hiểu rõ hơn!

 • Hình thức 01: Chi nhánh hạch toán độc lập
 • Sẽ có bộ máy kế toán riêng theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13
 • Kê khai và nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,… tại chi nhánh hạch toán độc lập.
 • Lập và nộp báo cáo tài chính tại cơ quan thuế chủ quản của chi nhánh đó.
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử riêng theo Thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Có con dấu riêng, mã số thuế riêng, tài khoản ngân hàng riêng.
 • Khi doanh nghiệp lựa chọn chi nhánh hạch toán độc lập, tức là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chi nhánh sẽ được ghi tại sổ kế toán của đơn vị, tự kê khai và quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc. Chi nhánh tự lập báo cáo tài chính, trực tiếp kê khai thuế GTGT và trực tiếp nộp hồ sơ khai thuế TNDN của mình cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh (Điểm a, b khoản 1 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013)..
 • Chi nhánh hạch toán độc lập cũng sẽ lập báo cáo và hạch toán giống như một công ty riêng rẽ. Sau đó Doanh nghiệp chủ quản hay công ty mẹ sẽ làm báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Chi nhánh hạch toán độc lập vẫn chịu sự chi phối của doanh nghiệp chủ quản. Doanh nghiệp có thể thay đổi người đứng đầu chi nhánh mà không cần thông qua người đứng đầu chi nhánh.
 • Chi nhánh sẽ không phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tại nơi đặt trụ sở chi nhánh. Mà sẽ khai tập trung tại cty mẹ. 
 • Không phải lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Không phải kê khai thuế giá tị gia tăng nếu không kinh doanh lĩnh vực nhà hàng ăn uống.
 • Có thể sử dụng con dấu.
 • Có thể sử dụng hóa đơn riêng.
 • Chi nhánh sẽ không phải kê khai thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi đặt trụ sở chi nhánh. Khai tập trung tại cty mẹ.
 • Có bộ máy kế toán thuộc bộ máy kế toán của công ty.
 • Không phải lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Kê khai thuế giá trị gia tăng tại nơi đặt trụ sở chi nhánh.
 • Kê khai và nộp lệ phí môn bài tại nơi đặt trụ sở chi nhánh.
 • Có thể sử dụng con dấu, hóa đơn riêng.
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh sẽ chuyển số liệu doanh thu, chi phí, chứng từ về doanh nghiệp chủ quản để kê khai thuế và báo cáo tài chính.
chi-nhanh-can-ke-khai-ntn

khi nào cần phải lập bctc hợp nhất

ke-toan-excel-xay-dung-5

BỘ VIDEO KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ

Bộ video hướng dẫn chi tiết việc lập file Báo cáo tài chính trên phần mềm Excel . Chi Tiết - Đơn Giản - Dễ Làm 

 • Đối với trường hợp công ty mẹ là tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán, công ty đại chúng quy mô lớn và công ty mẹ thuộc sở hữu Nhà nước phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên dạng đầy đủ, Báo cáo tài chính hợp nhất quý dạng tóm lược (được lập Báo cáo tài chính hợp nhất quý dạng đầy đủ nếu có nhu cầu).
 • Đối với trường hợp công ty mẹ không thuộc các đối tượng nêu trên: Phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất năm dạng đầy đủ; Khuyến khích lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ hoặc dạng tóm lược (nếu có nhu cầu).
 • Công ty mẹ không phải là đơn vị có lợi ích công chúng
 • Công ty mẹ không phải là thuộc sở hữu Nhà nước hoặc do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối
 • Công ty mẹ đồng thời là công ty con bị sở hữu bởi một công ty khác và việc không lập Báo cáo tài chính hợp nhất đạt được sự đồng thuận của các cổ đông, kể cả cổ đông không có quyền biểu quyết
 • Công cụ vốn hoặc công cụ nợ của công ty mẹ đó không được giao dịch trên thị trường (kể cả thị trường trong nước, ngoài nước, thị trường phi tập trung (OTC), thị trường địa phương và thị trường khu vực)
 • Công ty mẹ không lập hồ sơ hoặc không trong quá trình nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để xin phép phát hành các loại công cụ tài chính ra công chúng
 • Công ty sở hữu công ty mẹ đó lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho mục đích công bố thông tin ra công chúng phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm:
 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

WOW Thật Tuyệt Vời đúng không. Bạn chỉ cần đọc qua các bước cũng như xem sơ đồ là có thể nắm rõ Quy trình thanh, quyết toán các hợp đồng tư vấn, xây dựng rồi!

Kế toán xây dựng

Nơi chia sẻ kinh nghiệm kế toán xây dựng

P/S: Nếu bạn chưa có thời gian thực hành theo những kiến thức này, đừng quên share về tường facebook để lưu lại kiến thức này và học kế toán xây dựng online khi cần nhé.

About the author

Phạm Thái Sơn

Là CEO Học Viện Đào Tạo Và Tư Vấn Thuế Amatax. Đồng thời Là chủ sở hữu của nhiều trang web chia sẻ những bài học về các loại hình doanh nghiệp kế toán như https://ketoanxaydung.net/ http://ketoansanxuat.com/ http://ketoanexcel.net/ http://onthidailythue.net/. Các bạn có thể ghé thăm anh ấy tại https://www.facebook.com/phamthaisonkt?ref=bookmarks

Leave a comment:


Đăng ký MIỄN PHÍ Nhận ngay video truyền nghề kế toán xây dựng

x

             DOWNLOAD SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THEO                 TT 133 & TT 200 MIỄN PHÍ

x