Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Kế toán giá thành xây dựng - Kế Toán Xây Dựng

Kế toán giá thành xây dựng

Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đây

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn về " Kế toán giá thành công trình xây dựng " từ những lý thuyết đến cách tính giá thành ở doanh nghiệp xây dựng rồi cách giải trình và các lưu ý khi giải trình giá vốn với cơ quan thuế.

Nào tôi và bạn cùng kế toán xây dựng tìm hiểu nhé !

I - Khái niệm cơ bản về giá thành xây lắp

 • Thật ra phương trâm của tôi chia sẻ những kinh nghiệm thực tế. Nhưng đối với phần này tôi muốn nói rõ hơn về những lý thuyết cơ bản để bạn có thể hiểu rõ hơn vì nhiều bạn đã làm kế toán giá thành rồi nhưng khi được hỏi định nghĩa về giá thành hay giá thành xây dựng có mấy loại lại không trả lời được.
 • Khái niệm:
 • Giá thành xây lắp là  toàn bộ chi phí chi ra  như chi phí nguyên liệu, chi phí máy thi công, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung. Tính bằng tiền  để hoàn thành  một khối lượng  sản phẩm xây lắp nhất định, có thể là  một hạng mục  công trình hay  một công trình hoàn thành toàn bộ
 • Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
 • 1. Giá thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm  được xác định trên cơ sở chi phí  sản xuất kế hoạch  và  số lượng kế hoạch = Giá thành  dự toán công tác xây lắp - Mức  hạ giá thành  kế hoạch 
 • 2. Giá thành  dự toán : Được xác định trước khi bắt đầu công trình = Giá trị dự toán của từng công trình, hạng mục công trình - Lãi định mức
 • Trong đó: Lãi định mức  là số phần trăm trên giá thành xây lắp do nhà nước quy định đối với từng loại xây lắp khác nhau, từng sản phẩm xây lắp cụ thể.
 • Giá thành dự toán là hạn mức chi phí cao nhất mà đơn vị có thể chi ra để đảm bảo có lãi, là tiêu chuẩn để đơn vị xây lắp phấn đấu hạ giá thành thực tế và là căn cứ để chủ đầu tư thanh toán cho doanh nghiệp khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu.
 • 3. Giá thành thực tế: Sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền của tất cả chi phí sản xuất thực tế mà doanh nghiệp xây lắp đã bỏ ra để hoàn thành khối lượng xây dựng nhất định.
 • Nó được xác định theo số liệu kế toán cung cấp và giá thành thực tế không bao gồm những chi phí thực tế phát sinh như: mất mát, hao hụt vật tư...do nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp
kế toán xây dựng

Kế toán giá thành doanh nghiệp xây dựng

ke-toan-excel-xay-dung-5

BỘ VIDEO KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ

Bộ video hướng dẫn chi tiết việc lập file Báo cáo tài chính trên phần mềm Excel . Chi Tiết - Đơn Giản - Dễ Làm 

II- Tính giá thành cho công trình thi công xây dựng

 • Tập hợp giá thành sản phẩm xây lắp
 • Tổng phát sinh chi phí giá thành 154 trong năm đưa thẳng vào giá thành công trình mua nợ 331* hay mua tiền mặt 1111
 • Tổng chi phí nguyên vật liệu 621 phát sinh trong năm
 • Tổng chi phí nhân công 622 phát sinh trong năm
 • Tổng chi phí sản xuất chung 627 phát sinh trong năm
 • Tổng chi phí phát sinh TK Có 154 trong năm = Tổng PS 154* đưa thẳng vào + Tổng PS 621 + Tổng PS 622 + Tổng PS 627
 • Giá thành SP HoànThành = CPSXKDDD đầu kỳ +Tổng CPSXSP – CPSXDD CKỳ
 • Lưu ý: Mỗi công trình là một mã 154 riêng biệt Ví dụ từ tháng 1/2018-tháng 6/2018 có 2 công trình thi công cùng một lúc: đặt thành 2 mã 15401,15402 để theo dõi giá thành riêng của mỗi công trình
kế toán xây dựng

Kế toán giá thành doanh nghiệp xây dựng

 • Khi mua NVL qua kho Như xi măng, cát, đá, sỏi, sắt thép v..v thì bạn cần chuẩn bị Phiếu nhập kho + hóa đơn + phiếu giao hàng or xuất kho bên bán + hợp đồng và thanh lý hợp đồng phô tô nếu có => ghim lại thành bộ
 • Nợ TK 152,1331/ có 111,112,331
 • Khi xuất kho Nguyên vật liệu chính, phụ cho hoạt động xây lắp ghi
 • Nợ TK 621: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ( chưa có thuế )
 • Có TK: 152,153
 • Để đơn giản hóa khi đi làm nên người ta đưa thẳng vật tư xuống công trường luôn mà không qua kho cho dù thực tế nó có qua kho, mục đích để đơn giản hóa sổ sách kế toán giảm bớt các nghiệp vụ kinh tế giấy tờ thủ tục sổ sách
 • Để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau:
 • Hợp đồng lao động
 • Bảng chấm công hàng tháng
 • Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó và có ký tá đầy đủ
 • Tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có ....
 • Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi
 • Lứu ý : Nếu thiếu 1 trong các cái trên cơ quan thuế sẽ loại trừ ra vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN
 • Căn cứ vào bảng tính lương phải trả cho công nhân bạn hạch toán:
 • Nợ TK 622: - Chi phí nhân công trực tiếp
 • Có TK: 334 Phải trả công nhân viên
 • Có TK 111,112 Tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • Căn cứ vào bảng tính lương phải trả cho công nhân bạn hạch toán:
 • Nợ 334/ có 111,112
kế toán xây dựng

Kế toán giá thành doanh nghiệp xây dựng

 • Khi tính tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp, các khoản bảo hiểm vào chi phí trong tháng của nhân viên giám sát, nhân viên điều khiển máy thi công:
 • Nợ TK 627(6271) Chi phí nhân viên xưởng
 • Có TK: 334 Phải trả công nhân viên
 • Có TK 338 (3383,3384,3386)
 • Hạch toán chi phí nguyên vật liệu xuất dùng cho đội xây dựng:
 • Nợ TK 627(6272) Chi phí nguyên vật liệu
 • Có TK: 152 Nguyên liệu vật liệu
 • Hạch toán chi phí ccdc sản xuất có giá trị nhỏ cho đội xây dựng:
 • Nợ TK 627(6273) Chi phí dụng cụ sản xuất
 • Có TK: 153 Công cụ, dụng cụ
 • Hạch toán chi phí ccdc sản xuất một lần có giá trị lớn cho đội xây dựng:
 • Nợ TK 242 Chi phí trả trước
 • Có TK: 153 Công cụ, dụng cụ
 • Hạch toán chi phí điện nước, điện thoại cho đội xây dựng:
 • Nợ TK 627(6278) Chi phí bằng tiền khác
 • Nợ Tk 133* Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK: 335,112...
 • Nếu công trình chưa kết thúc kéo dài nhiều năm thì cứ treo trên 154 cho đến khi hoàn thành: khi nghiệm thu hoàn thành + xác nhận khối lượng + quyết toán khối lượng là dựa vào khối lượng thực tế đã thi công và thanh toán + xuất hóa đơn theo giá trị thực tế này
 • Nợ TK 111,112,131 / Có 511,33311
 • Giá vốn : Nợ 632 / Có 154

III- Lưu ý khi về 154 khi quyết toán thuế

 • Sau đây là những kinh nghiệm của tôi khi giải trình 154 với cơ quan thuế
 • Mỗi công trình phải theo dõi riêng không được gộp chung 154, nếu bạn chưa có tách được thì xin cơ quan thuế cho thời gian để ngồi tổng hợp lại chi tiết giá thành các công trình thi công trong năm
 • Giá thành xây dựng công trình bao giờ cũng nên thấp hơn doanh thu tối thiểu 5% phải có giá thành chi tiết cho từng công trình theo dự toán, còn nếu không có dự toán mà căn cứ vào báo giá và hợp đồng, quyết toán khối lượng thì lợi nhuận định biên để đảm bảo an toàn cho bạn vẫn là 10% 
 • Nếu không tách và theo dõi được chi tiết từng công trình thi kế toán giá thành sẽ bị áp giá vốn theo tỉ lệ của họ lúc đó sẽ không có công trình nào lỗ, giá vốn áp vào rất thấp lúc đó việc phát sinh thuế TNDN
 • Có những khoản chi phí chúng ta đưa trực tiếp vào TK 154* của công trình cho nên  có chênh lệch giữa tổng TK 154 và TK 621+622+623+627. Và khi đó thuế sẽ hỏi tại Sao. Thì bạn phải chuẩn bị trước
 • Tại sao chi phí nhân công lại cao hơn chi phí nguyên vật liệu đưa vào ?
 • Khi đó bạn giải thích đơn giản vì công trình có gia công thì nhân công chiếm phần lớn chi phí còn vật liệu chiếm tỉ trọng rất nhỏ
 • Hoặc có những công trình chỉ lấy được nguyên vật liệu chính còn những nguyên vật liệu phụ không lấy được hóa đơn
 • Ví dụ: dự toán NVL = 800, nhân công = 400 nhưng khi thi công chỉ lấy được 450 NVL , còn nhân công vẫn là 400 phần NVL kkhông lấy được hóa đơn là phần thiệt cho doanh nghiệp => lãi lớn, chứ không có chuyện không lấy được hóa đơn NVL lại đi lấy chi phí nhân công đắp vào.
 • Căn cứ vào đâu để tính nhân công, NVL, ca máy, chi phí chung?
 • Khi đó bạn căn cứ vào dự toán xây dựng do phòng kỹ thuật cấp
 • Căn cứ vào hợp đồng, báo giá, quyết toán khối lượng
Kế toán xây dựng

Nơi chia sẻ kinh nghiệm kế toán xây dựng

P/S: Nếu bạn chưa có thời gian thực hành theo những kiến thức này, đừng quên share về tường facebook để lưu lại kiến thức này và học kế toán xây dựng online khi cần nhé.

P/SS: Nếu bài viết của tôi có ích cho bạn hoặc bạn vẫn đang thường xuyên nhận giá trị từ tôi thì hãy cho tôi 1 vài cảm nhận TẠI ĐÂY nhé để tôi có động lực trao giá trị nhiều hơn cho bạn​

About the author

Leave a comment:


Đăng ký MIỄN PHÍ Nhận ngay video truyền nghề kế toán xây dựng

x

             DOWNLOAD SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THEO                 TT 133 & TT 200 MIỄN PHÍ

x