Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Công việc của kế toán trong công ty thiết kế - Kế Toán Xây Dựng

Công việc của kế toán trong công ty thiết kế

Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đây

Trong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn chủ đề " Các công việc của kế toán trong công ty tư vấn thiết kế" . Nó sẽ giúp ích đáng kể trong công việc của bạn.

Nào chúng ta bắt đầu thôi!

 • Bước 01: Kế toán tư vấn - thiết kế xây dựng sơ bộ định mức chi phí cho từng hợp đồng gồm các yếu tố:" Nhân công, Chi phí máy móc thuê ngoài, chi phí VPP, chi phí chung"
 • Đối với chi phí chung chung thì cần phân bổ theo giá trị hợp đồng, như tiền lương kỹ sư thiết kế: kế toán hạch toán lương vào TK chung rồi định kỳ phân bổ cho HĐ thực hiện, rồi hạch toán vào chi phí dở dang 154- chi tiết hợp đồng.
 • Bước 02: Kế toán xây dựng " tư vấn thiết kế " Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ thuê bản vẽ của các chủ đầu tư đặt: Công trình nhà dân dụng, công nghiệp, xưởng sản xuất, ….với công ty: xác định được giá trị hợp đồng ký kết => doanh thu thu về và xác định giá trị xuất hóa đơn khi bàn giao cho khách hàng theo thỏa thuận và ký kết với khách hàng.
 • Bước 03: Tính giá thành: Do đặc điểm ngành nghề nên yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm là hoạt động thiết kế => sản phẩm là các bản vẽ . tập hợp lương nhân viên , kỹ sư thiết kế , chi phí phụ vụ cho thiết kế: bút, thước, giấy, ghim, kẹp…. => giá thành thiết kế do đó yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm là nhân côngchi phí sản xuất chung
 • Do đó ta quy ước việc tính giá thành theo phương pháp định mức các yếu tố chi phí cấu thành giá thành sản phẩm:
 • Chi phí tiền Lương = 65%-70%
 • Chi phí Sản xuất chung=15%-20%
 • Lợi nhuận định mức thiết kế=15%
 • Ví dụ: doanh thu = 100.000.000
 • Lợi nhận mục tiêu=100.000.000x15%=15.000.000
 • Chi phí cần phân bổ tính giá thành=100.-100.x15%=85.000.000
 • Lợi nhuận mục tiêu = 15.000.000 đ
 • Lợi nhận mục tiêu sẽ được cân đối bằng các yếu tố chi phí quản lý doanh nghiệp: khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ, lương nhân viên văn phòng, dịch vụ mua ngoài: điện, internet….
 • Tập hợp chi phí để tính giá thành 154 là : 622,627
 • Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn): Giá thành SP HoànThành = CPSXKDDD đầu kỳ +Tổng CPSXSP – CPSXDD CKỳ
 • Việc Tính giá thành theo từng hợp đồng, tức là mã hoá giá thành và mã hoá tên khách hàng để theo dõi công nợ và giá thành hợp đồng. Có thể tính và phân bổ các khoản chi phí theo giá trị của hợp đồng và khối lượng quy đổi giá trị hoàn thành của hợp đồng (PB tiền lương trực tiếp, tiền photo in ấn ....)
 • Mỗi hợp đồng là một mã đối tượng tính GT để tập hợp chi phí
 • Chi phí tiền lương bộ phận tư vấn thiết kế
 • Cách 01: Lập bảng lương khoán cho từng hợp đồng sau đó hạch toán chi phí lương đó vào 154- chi tiết từng hợp đồng đó- Phương án này các đơn vị lớn đều áp dụng rồi.
 • Chấm công theo những ngày thực hiện hợp đồng thiết kế, giám sát, thẩm tra....
 • Mỗi hợp đồng đơn hàng đặt một mã 154 để theo dõi chi tiết 622 tương ứng
 • Cách 02: Phân bổ tổng lương tháng/quý/năm theo khối lượng công việc hoàn thành của từng hợp đồng. Hoặc chi lương trực tiếp cho từng hợp đồng theo tháng (ví dụ: 1 tháng có 10 bảng lương, mỗi bảng lương trả cho từng hợp đồng, nếu trong tháng có thực hiện thiết kế)
 • Nếu không thể theo dõi chi tiết được thì tập hợp chung và phân bổ theo tỉ lệ doanh thu : Chi phí 622,627 phân bổ = Doanh thu chi tiết của hợp đồng/ Tổng doanh thu các hợp đồng x Tổng chi phí 627 trong kỳ
 • Ví dụ: Nếu hợp đồng thiết kế từ ngày 1-15 thì chấm công tính lương vào giá thành TK 622 cho hợp đồng thiết kế , còn từ ngày 15-31 không có hợp đồng đơn hàng thì chấm công tính lương tập hợp vào TK 642
ke-toan-trong-cong-ty-tu-van-thiet-ke12
 • Chi phí sản xuất chung
 • Cách 01: Cuối tháng bạn tổng hợp chi phí chung, sau đó tổng hợp các hợp đồng thực hiện trong tháng rồi chia theo tỷ lệ (có thể là tỷ lệ giá trị hợp đồng, tỷ lệ thời gian thực hiện hợp đồng...). 
 • Ví dụ: Trong tháng bạn xuất dùng giấy trị giá 300.000 đ. Các hợp đồng thực hiện trong tháng có giá trị lần lượt là 2tr, 3tr, 5tr. Như vậy chi phí giấy phân bổ cho các hợp đồng lần lượt là 60.000 đ, 90.000 đ, 150.000 đ.
 • Cách 02: Xây dựng định mức chi phí chung. 
 • Ví dụ: Sau khi phân tích, bạn nhận thấy thấy rằng thông thường chi phí giấy cho 1 hợp đồng chiếm 2% giá trị hợp đồng, chi phí photo chiếm 5% giá trị hợp đồng...Giả sử hợp đồng A trị giá 5tr, như vậy chi phí giấy là 100.000 đ. (Nợ 154 / Có 627: 100.000 đ) Tương tự hợp đồng B có giá trị 2tr, chi phí giấy là 40.000 đ (Nợ 154 / Có 627: 40.000 đ)
 • Như vậy bài toán giá vốn đã hoàn thành, nếu chưa xuất hoá đơn thì treo ở 154, nếu xuất thì 154->632, Còn 642 thì hàng năm cứ kết chuyển sang 911.
kế toán xây dựng

Công việc của kế toán trong công ty thư vấn thiết kế

ke-toan-excel-xay-dung-5

BỘ VIDEO KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ

Bộ video hướng dẫn chi tiết việc lập file Báo cáo tài chính trên phần mềm Excel . Chi Tiết - Đơn Giản - Dễ Làm 

Ngoài hoạt động Thiết kế còn có thể có thêm hoạt động giám sát thi công

+Tư vấn giám sát: Chủ yếu là nhân công (người tư vấn, giám sát công trình) + các chi phí tập hợp tính thành là: chi phí Xăng (có thể phụ câp theo lương, hoặc phiếu đổ xăng hoặc hóa đơn xăng), tiền phòng, tiền nước….

+Thiết kế khảo sát đo đạc:
–Nhân công: phục vụ việc trực tiếp đi khảo sát đo đạc tại hiện trường
–Tài Sản phục vụ việc khảo sát: Máy thuỷ bình, thước, máy tính, máy in, phần mềm thiết kế,.....
– Chi phí trực tiếp tiền mặt: cước xe, xăng, tiền phòng…

+ Chi chi phí sản xuất chung: để phục vụ công tác thiết kế công ty bạn phải trang bị cho nhân viên vật dụng và đồ dùng phục vụ việc thiết kế : phần mềm vẽ chuyên dụng nếu có, máy vi tính, bút, thước kẻ, bàn ghế, giấy và các vật dụng khác phục vụ công việc….. những thứ này phân bổ trên tài khoản 242 vào các hợp đồng dịch vụ bên công ty bạn cung cấp khách hàng

+Hợp đồng và các vấn đề khác:

– Sắp thành bìa công, mỗi công ty là 1 tập hợp những hợp đồng kinh tế đã ký

– Theo dõi tiến độ hợp đồng, và lập các thủ tục khác

– Theo dõi công nợ chi tiết cho các đối tượng khác hàng và hợp đồng

– Mỗi bìa còng ghi chú cẩn thận để tìm chứng từ được nhanh chóng

Kế toán xây dựng

Nơi chia sẻ kinh nghiệm kế toán xây dựng

P/S: Nếu bạn chưa có thời gian thực hành theo những kiến thức này, đừng quên share về tường facebook để lưu lại kiến thức này và học kế toán xây dựng online khi cần nhé.

About the author

Leave a comment:


Đăng ký MIỄN PHÍ Nhận ngay video truyền nghề kế toán xây dựng

x

             DOWNLOAD SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THEO                 TT 133 & TT 200 MIỄN PHÍ

x