Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Hà, Author at Kế Toán Xây Dựng - Page 2 of 22
About the author

Share

Tặng Bộ Mẫu Biểu Chứng Từ Cho Kế Toán Văn Phòng

By / 3 years ago
Xin chào các bạn. Tôi Thái Sơn đâyHôm nay tôi có MÓN QUÀ tặng bạn đó là Toàn bộ những File mẫu biểu văn phòng mà chúng ta cần có khi làm kế toán. Những File này tôi đã tổng hợp được từ rất nhiều năm, đã có sửa chữa, biên soạn cho phù hợp. […]
Share

Tặng mẫu biểu liên quan đến thuế mà kế toán cần có

By / 3 years ago
Xin chào các bạn. Tôi Thái Sơn đâyVì ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 có rất nhiều bạn kế toán tâm sự với tôi rằng “Em không lấy được lương, lương em bị cắt giảm, em bị nghỉ việc vì doanh nghiệp không hoạt động và cảm thấy rất mệt mỏi với nghề”Tôi biết rằng […]
Share

Nghị quyết số 116 giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

By / 3 years ago
Xin chào bạn. Tôi Thái Sơn đây!Bạn có biết không ngày 19/6/2020 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác.Nào bạn cùng Kế toán xây dưng xem nghị quyết 116 nhé XUẤT […]
Share

Xuất tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn

By / 3 years ago
Xin chào bạn. Tôi Thái Sơn đây!Hôm nay có 1 bạn học viên của tôi còn nhiều thắc mắc trong việc Xuất tiêu dùng nội bộ như? Xuất tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn không?Trong trường hợp nào phải xuất, trường hợp nào không phải xuất? Có lẽ đối với 1 số […]
Share

Cách hạch toán chi sự nghiệp – Tài khoản 161 theo TT 200

By / 3 years ago
Xin chào các bạn, Tôi Thái Sơn đây.Hôm nay kế toán xây dựng sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán Tài khoản 161 – chi sự nghiệp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh các khoản chi sự […]
Share

Cách hạch toán hàng hóa kho bảo thuế – Tài khoản 158 theo TT 200

By / 3 years ago
Xin chào các bạn, Tôi Thái Sơn đây.Hôm nay kế toán xây dựng sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán Tài khoản 158 – hàng hóa kho bảo thuế Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh sự biến […]
Share

Cách hạch toán hàng gửi đi bán – Tài khoản 157 theo TT 200

By / 3 years ago
Xin chào các bạn, Tôi Thái Sơn đây.Hôm nay kế toán xây dựng sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán Tài khoản 157 – hàng gửi để bán Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Chỉ phản ánh vào tài khoản 157 […]
Page 2 of 22