BỘ VIDEO GIẢI ĐỀ THI ĐẠI LÝ THUẾ NĂM 2019 ĐỢT 1 - 2 - LẺ - CHẴN

Chào mừng bạn tới với bộ video giải đề Đại Lý Thuế của Thái Sơn . Để đạt được kết quả tối đa nhất khi xem bộ video này, trước tiên bạn hãy gác toàn bộ mọi việc lại và dành toàn bộ thời gian trong vòng khoảng 1h đồng hồ để xem hết phần của bộ video này. Và đồng thời bạn tải ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY về để tham khảo nhé

VIDEO #1

Trong video số 1 này, tôi sẽ hướng dẫn bạn giải phần 1 trắc nghiệm

VIDEO #2

Trong video số 2 này tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải đề đại lý thuế phần bài tâp, bài tập 1 về thuế thu nhập doanh nghiệp

VIDEO #3

Trong video 3 này tôi sẽ đề đại lý thuế bài tập số 2 về thuế thu nhập cá nhân

VIDEO #4

Trong video 4 này tôi sẽ hướng dẫn giải bải tập số 3 về thuế giá trị gia tăng

VIDEO #5

Trong video 5 này tôi sẽ hướng dẫn giải bải tập số 1 về thuế Thu nhập doanh nghiệp trong đề Chẵn 2019 lần 2

VIDEO #6

Trong video 6 này tôi sẽ hướng dẫn giải bải tập số 1 về thuế Thu nhập cá nhân trong đề Chẵn 2019 lần 2

VIDEO #7

Trong video 7 này tôi sẽ hướng dẫn giải bải tập số 1 về thuế Thu nhập GTGT trong đề Chẵn 2019 lần 2

VIDEO #8

Trong video 8 này tôi sẽ hướng dẫn Giải đề đại lý thuế đợt 1/2019 đề lẻ phần trắc nghiệm

VIDEO #9

Trong video 9 này tôi sẽ hướng dẫn Giải đề đại lý thuế đợt 1/2019 đề lẻ phần bài tập thuế GTGT

VIDEO #10

Trong video 10 này tôi sẽ hướng dẫn Giải đề đại lý thuế đợt 1/2019 đề lẻ phần bài tập thuế TNCN

VIDEO #11

Trong video 11 này tôi sẽ hướng dẫn Giải đề đại lý thuế đợt 1/2019 đề lẻ phần bài tập thuế TNDN

VIDEO #12

Trong video 12 này tôi sẽ hướng dẫn Giải đề đại lý thuế đợt 1/2019 đề chẵn phần bài tập thuế GTGT

VIDEO #13

Trong video 13 này tôi sẽ hướng dẫn Giải đề đại lý thuế đợt 1/2019 đề chẵn phần bài tập thuế TNCN

VIDEO #14

Trong video 14 này tôi sẽ hướng dẫn Giải đề đại lý thuế đợt 1/2019 đề chẵn phần bài tập thuế TNDN

VIDEO #15

VIDEO #15

Trong video 15 này tôi sẽ hướng dẫn Giải đề đại lý thuế MÔN KẾ TOÁN Câu 1/2/3

Trong video 16 này tôi sẽ hướng dẫn Giải đề đại lý thuế MÔN KẾ TOÁN Câu 4/5

19875590_669128256621503_1143666258345793892_n

Khóa Học Ôn THI ĐẠI LÝ THUẾ ”

Don’t miss this..!!

Chỉ còn duy nhất 9 suất quà tặng khủng trị giá 9 triệu đồng + Coupon giảm giá ưu đãi. Cơ hội cho 9 người hành động nhanh tay nhất.