BỘ VIDEO GIẢI ĐỀ THI ĐẠI LÝ THUẾ NĂM 2017 

Chào mừng bạn tới với bộ video giải đề Đại Lý Thuế của Thái Sơn . Để đạt được kết quả tối đa nhất khi xem bộ video này, trước tiên bạn hãy gác toàn bộ mọi việc lại và dành toàn bộ thời gian trong vòng khoảng 1h đồng hồ để xem hết phần của bộ video này. Và đồng thời bạn Tải ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

VIDEO #1

Trong video số 01 này, tôi sẽ hướng dẫn bạn giải câu 1 phần bài tập về thuế Giá trị gia tăng trong đề thi đại lý thuế năm 2017

VIDEO #2

Trong video số 02 này tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải đề đại lý thuế phần bài tâp, bài tập 2 về thuế Thu nhập cá nhân trong đề thi đại lý thuế năm 2017

VIDEO #3

Trong video số 03 này tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải đề đại lý thuế phần bài tập, bài tập về thuế Thu nhập doanh nghiệp của đề đại lý thuế năm 2017

VIDEO #4

Trong video số 04 này tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải đề đại lý thuế Môn Kế Toán Câu 1 và Câu 2 Phần Tự Luận trong đề đại lý thuế năm 2017

VIDEO #5

Trong video số 05 này tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải đề đại lý thuế Môn Kế Toán Câu 3, Câu 4 và Câu 5 Phần Bài Tập trong đề đại lý thuế năm 2017 về định khoản, lập báo cáo kết quả kinh doanh và tính giá thành sản phẩm

19875590_669128256621503_1143666258345793892_n

Khóa Học Ôn THI ĐẠI LÝ THUẾ ”

Don’t miss this..!!

Chỉ còn duy nhất 9 suất quà tặng khủng trị giá 9 triệu đồng + Coupon giảm giá ưu đãi. Cơ hội cho 9 người hành động nhanh tay nhất.