cropped-avatar-son-ke-toan

CỬA ĐĂNG KÍ SẼ ĐÓNG SAU:

00
Days
08
Hours
00
Minutes
00
Seconds

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRONG XÂY DỰNG TRONG THỜI GIAN NGẮN NHẤT

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP DN XÂY DỰNG TỪ A TỚI Z VỚI BỘ CHỨNG TỪ THỰC TẾ. ĐƯỢC THIẾT KẾ CHI TIẾT ĐỂ NGAY CẢ KHI BẠN KHÔNG HỌC KẾ TOÁN CŨNG CÓ THỂ TỰ TAY LẬP VÀ KIỂM SOÁT ĐƯỢC BCTC XÂY DỰNG MỘT CÁCH DỄ DÀNG

bao-cao-tai-chinh5

Thứ Ba, 25/05/2019
From: Thái Sơn
Re: Khóa học kế toán tổng hợp doanh nghiệp xây lắp trên bộ chứng từ thực tế - " KHÓA HỌC CẦM TAY CHỈ VIỆC - HƯỚNG DẪN BẠN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN BỘ CHỨNG TỪ THỰC TẾ ".
Chỉ cần học tại nhà, bạn sẽ trở thành chuyên gia kế toán. Tự tay lập báo cáo tài chính của công ty mình. Trở thành chuyên gia kế toán - Kế toán Tổng hợp chưa bao giờ dễ tới vậy

KHÓA HỌC THỨ 68 CỦA THÁI SƠN

Xin chào các bạn, tôi Thái Sơn đây
Tôi lại có một quyết định khá điên rồ nữa.
À không, phải nói là cực kỳ ĐIÊN RỒ chưa có tiền lệ trước đây.
Do có quá nhiều anh em hỏi tôi làm thế nào để trở thành 1 kế toán xây dựng giỏi. Nên tôi quyết định ra một khoá học Online có tên gọi là:
KẾ TOÁN TỔNG HỢP DOANH NGHIỆP XÂY LẮP "

KHOÁ HỌC ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY GIÚP BẠN TRỞ THÀNH 1 KẾ TOÁN TỔNG HỢP DOANH NGHIỆP XÂY LẮP FULL VỚI SỰ KẾT HỢP KHÓA HỌC LẬP BCTC TRÊN PHẦN MỀM EXCEL VÀ PHẦN MỀM MISA VÀ KHÓA HỌC BÓC TÁCH VÀ DỰ TOÁN & XỬ LÝ CHI PHÍ NHÂN CÔNG - TỐI ƯU CHI PHÍ TIỀN LUONG-BHXH-TNCN" với sự hướng dẫn chi tiết trên bộ chứng từ thực tế và các công trình cụ thể
Để từ đó bạn có thể tự tay lập Full được 1 bộ báo cáo tài chính và trở thành chuyên gia Kế toán trong lĩnh vực Xây dựng


Bạn sẽ học được gì trong khoá học này:


  • 100 bài chuyên sâu về bóc tách và dự toán cho dân kế toán xây dựng
  • Công thức bóc tiên lượng nhanh chóng, chính xác, hiệu quả cao
  • Công thức đọc, lấy thông tin bản vẽ nhanh chóng và chính xác
  • Sự khác nhau giữa tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình
  • Các khoản mục chi phí trong dự toán công trình
  • Các phương pháp lập chi phí xây dựng công trình
  • Quy trình chi tiết để tính bài toán giá vật liệu tới hiện trường xây dựng theo phương pháp tính tay
  • Quy trình chi tiết để tính bài toán tính giá nhân công theo phương pháp tính tay
  • Quy trình chi tiết để tính bài toán tính giá ca máy theo phương pháp tính tay
  • Quy trình tính chi phí xây dựng theo đơn giá công trình theo phương pháp tính tay
  • Quy trình làm dự toán theo đơn giá địa phương bằng phần mềm
  • Quy trình làm dự toán theo đơn giá công trình bằng phần mềm
  • Cơ sở hình thành và nguyên tắc xây dựng các sắc thuế tại Việt Nam
  • Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế và phát hành hóa đơn, cấu trúc hóa đơn .
  • Hướng dẫn các bạn lập 4 loại báo cáo hay gặp tại doanh nghiệp như : Thông báo phát hành hoá đơn, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, báo cáo mất cháy hỏng hoá đơn, báo cáo huỷ hoá đơn. Và cách nộp các loại báo cáo này qua mạng như thế nào
  • Hướng dẫn các bạn Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01-GTGT.
  • Hướng dẫn bạn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03-TNDN
  • Hướng dẫn bạn làm bảng lương và bảng chấm công tự động để chúng ta chuẩn bị cho việc quyết toán thuế cá nhân
  • Hướng dẫn bạn Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05-QTT/TNCN Theo TT92/2015
  • Hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế, các lỗi hay gặp khi quyết toán thuế và đi cụ thể tại doanh nghiệp xây lắp
  • Mối liên hệ giữa Bảo hiểm - Tiền lương - Thuế TNCN
  • Văn bản hướng dẫn về Bảo hiểm - Tiền lương - Thuế TNCN năm 2018
  • Giải pháp tối ưu chi phí đóng bảo hiểm xã hội năm 2018
  • Xây dựng hệ thống thang bảng lươngHướng dẫn xây dựng quy chế lương
  • Hướng dẫn xây dựng hợp đồng lao động để NÉ bảo hiểm
  • Hướng dẫn về hợp đồng dịch vụ để NÉ bảo hiểm
  • Hướng dẫn về hợp đồng Môi giới để NÉ bảo hiểm
  • Hướng dẫn về hợp đồng cộng tác viên để NÉ bảo hiểm
  • Hướng dẫn về hợp đồng Giao khoán để Né bảo hiểm
  • Sự hướng dẫn chi tiết cho 3 tháng chứng từ cụ thể của doanh nghiệp xây lắp chứ không phải là lý thuyết xuông
  • Quy trình hướng dẫn theo từng bước để bạn có thể dễ dàng áp dụng sang công ty xây dựng khác
  • Các bước lập báo cáo tài chính cho DN xây lắp trên bộ chứng từ thực tế của phần mềm Excel
  • Các bước lập báo cáo tài chính cho DN xây lắp trên bộ chứng từ thực tế  của phần mềm Misa
  • Các bước cài tạo lập và khai báo cơ dở dữ liệu trên phần mềm Misa
  • Sơ đồ tổng hợp quy trình làm báo cáo tài chính trên của Doanh nghiệp xây lắp
  • Các bước tạo lập file báo cáo tài chính và bảng biểu trên phần mềm Excel
  • Các bước nhập số dư ban đầu và khai báo thông tin trên phần mềm Misa và Excel
  • Các bước nhập các nghiệp vụ phát sinh Theo TT 133 và TT200 vào từng phân hệ trên phần mềm Misa và Excel
  • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kiểm kê đối chiếu quỹ
  • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về CCDC, TSCĐ khi mua về, trích khấu hao, phân bổ, thanh lý, nhượng bán;
  • Hạch toán & xử lý về các nghiệp vụ về kho, công nợ, lập bảng nhập xuất tồn kho, kiểm kê đối chiếu tồn kho, theo dõi công nợ phải thu phải trả
  • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ tạm ứng, phải thu khác, phải chi khác, lập bảng theo dõi các khoản tạm ứng, phải thu phải trả khác của doanh nghiệp
  • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về tiền lương, thủ tục đăng ký thang bảng lương với phòng lao động thương binh xã hội, đăng ký tham gia BHXH, các khoản trích theo lương
  • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ phát sinh chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
  • Hạch toán các nghiệp vụ khi tính thuế, nộp thuế, kết chuyển thuế
  • Bút toán kết chuyển cuối kỳ
  • Kiểm tra số liệu kế toán định kỳ, giữa kỳ.
  • Các bước kết chuyển cuối tháng trên phần mềm Excel 
  • Các bước tính giá vốn , giá thành từng công trình trên phần mềm Excel
  • Các bước kết chuyển cuối tháng trên phần mềm Misa 
  • Các bước tạo bảng cân đối phát sinh , bảng cân đối kế toán , bảng kết quả hoạt động kinh doanh , báo cáo lưu chuyển tiền tệ , thuyết minh báo cáo tài chính trên phần mềm Misa và Excel
  • Các bước kiểm trả lỗi  ở các bảng cân đối phát sinh và các bảng khác
  • Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên bảng cân đối phát sinh các tài khoản và các tài khoản chi tiết
  • Hướng dẫn cách lấy số liệu từ bảng cân đối tài khoản lên bảng cân đối kế toán
  • Hướng dẫn cách lấy số liệu từ sổ sách kế toán lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Hướng dẫn cách lấy số liệu lên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Hướng dẫn cách lấy số liệu lên thuyết minh báo cáo tài chính và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
  • Chia sẻ kinh nghiệm tránh và xử lý các sai sót trên BCTC
  • Hướng dẫn in sổ sách kế toán cần thiết
  • Các bước tạo sổ cái các tài khoản , sổ tiền gửi ngân hàng , sổ quỹ tiền mặt , sổ công nợ phải thu - phải trả
  • Các bước in ấn các sổ để tạo được báo cáo tài chính hoàn chỉnh và chính xác
  • Và nhiều hơn thế nữa

Đặc biệt hơn trong khóa học Online này bạn sẽ được

  • Hướng dẫn lập BCTC trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp xây lắp 
  • Hướng dẫn bóc khối lượng cho chuyên ngành kế toán với một công trình dân dụng thực tế đã được thi công, chứ không phải là lý thuyết xuông
  • Hướng dẫn bóc khối lượng cho chuyên ngành kế toán với một công trình công nghiệp thực tế đã được thi công chứ không phải lý thuyết xuông
  • Hướng dẫn lập dự toán cho chuyên nghành kế toán với một công trình dân dụng 7 tầng thực tế đã được thi công, chứ không phải là lý thuyết xuông
  • Hướng dẫn lập dự toán cho chuyên ngành kế toán với 1 công trình công nghiệp thực tế đã được thi công, chứ không phải lý thuyết xuông
  • Các thông tư cũ và cả thông tư mới nhất liên quan tới công việc dự toán và lập báo cáo tài chính để khi rơi vào trường hợp nào bạn cũng xử lý đúng theo văn bản pháp lý liên quan.
  • Sự kết hợp giữa các bài học bóc khối lượng, tính dự toán và lập báo cáo tài chính giúp bạn hoàn thiện toàn bộ kỹ năng của 1 kế toán xây dựng chuyên nghiệp

Tất cả những kiến thức bạn được học ở trên sẽ được tôi trình bày trực tiếp với bộ chứng từ thực tế của công ty xây dựng để giúp bạn dễ dàng hình dung và mô phỏng lại. Từ đó giúp bạn nhanh chóng đưa các kiến thức học được trong khoá học thành kiến thức thực tế áp dụng ngay vào công việc chứ không còn là lý thuyết xuông nữa

Sau khi học xong khoá học bạn sẽ trình bày được 1 bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh 1 cách nhanh chóng và chính xác

bao-cao-tai-chinh
bao-cao-tai-chinh1
bao-cao-tai-chinh2
bao-cao-tai-chinh3
bao-cao-tai-chinh4

Kết quả bạn sẽ làm được khi lập báo cáo tài chính bằng phần mềm excel


bao-cao-tai-chinh-excel
bao-cao-tai-chinh-excel1
bao-cao-tai-chinh-excel2

Hình thức tham gia khoá học


 • Là Online, bạn có thể dễ dàng đăng nhập vào học cho dù bạn ở bất kỳ tỉnh nào
 • Rất phù hợp với người bận rộn, không có thời gian học Offline. Vì học theo phương pháp này bạn có thể xem đi xem lại bài học với khoảng thời gian rảnh của bạn bất kể là ngày hay đêm
 • Phương pháp học đi thẳng vào công trình thực tế, học trong quá trình làm và làm trong quá trình học giúp bạn dễ dàng nắm bắt được các bước cần phải làm với phần mềm Misa và Excel để ra được 1 báo cáo tài chính FULL. Tránh xa lầy vào quá nhiều đống kiến thức lý thuyết không cần thiết
 • Ngoài ra bạn còn có QUYỀN LỢI được tôi hướng dẫn trực tiếp trên chứng từ công ty bạn qua Utraview, Teamview và gọi điện zalo trên tất cả phần mềm bạn đang dùng như, Excel, Misa, Fast, 3Tsoft, 3S Accounting, Bravo, ACsoft, 1A, vv...vv
 • Không những thế khi gặp khó khăn, thắc mắc bạn có thể gọi trực tiếp cho tôi theo số 0901686262 tôi sẽ tư vấn và giải đáp thắc mắc giúp bạn. Và như thế bạn sẽ hoàn thiện mình hơn và giúp công việc của mình thuận tiện hơn.

Tôi biết, đến đây trong đầu bạn đang đặt ra những câu hỏi:


 • Liệu phương pháp học Online này có thực sự hiệu quả không? Nó có tốt bằng phương pháp học Offline không?
 • Tôi là người chưa biết gì về xây dựng, bóc tách - dự toán, về phần mềm Misa , Excel liệu học có tiếp thu được không?
 • Misa - Excel thực tế có mạnh như vậy không? Tôi nghe nhiều người nói trên thị trường còn nhiều phần mền để lập báo cáo tài chính khác . Liệu Misa , Excel có tốt hơn không ?
 • Khoá học có thực tế giúp tôi ứng dụng Misa , Excel vào việc lập Full một bộ báo cáo tài chính cho doanh nghiệp xây lắp trong khoảng thời gian ngắn 2-3 tuần đúng như quảng cáo không? Hay chỉ là viết cho hay
 • Khoá học là Online, tôi chưa biết Thái Sơn là người thế nào? Tôi có bị lừa không?

Và tôi biết trong đầu bạn còn có rất nhiều câu hỏi được đặt ra nữa.

Tôi hoàn toàn hiểu được những công hỏi của bạn, vì trước kia tôi cũng giống như bạn. Một người chưa biết gì về kế toán còn loay hoay trong mới bối rồi không biết học từ đâu và như thế nào để lên được bộ báo cáo tài chính 


Tôi xin phép chia sẻ câu chuyện của tôi


Trước kia khi mới ra trường, tôi có làm việc tại nhiều công ty  khác nhau với nhiều vị trí làm việc khác nhau. Tôi thực sự cảm thấy nghề kế toán không hề đơn giản một chút nào, từ việc phải đọc, học quá nhiều thứ cho tới khối lượng công việc đồ sộ khi bắt tay vào lập báo cáo tài chính.

Đặc biệt là hồi đó tôi chỉ biết tới công cụ lập báo cào tài chính bằng phần mềm Excel 1 cách thô sơ . Một phần mềm không thể thiếu khi làm kế toán . Nó giúp tôi hiểu đường đi nước bước của các tài khoản.

Có những dự án với khối lượng công việc chứng từ lớn, tôi thường xuyên phải làm việc với cường độ cao thậm chí là làm thêm giờ hay nặng hơn nữa là phải mang việc về nhà làm. Dẫn tới thời gian dành cho những sở thích riêng, thời gian dành cho gia đình là không có. Chưa kể tới việc áp lực cao của công việc khiên tôi thường xuyên có những cảm xúc cáu gắt với đồng nghiệp và gia đình.

Để đổi lại là những gì? Là những đồng lương ít ỏi chưa đủ lo cho bản thân chứ chưa nói gì tới gia đình.

Đó là chưa kể tình trạng tự động xin nghỉ hoặc bị sa thải của một số bạn sinh viên mới ra trường thử việc trong công ty tôi hồi đó khi không thể bắt nhịp được với tiến độ của công việc so với các đồng nghiệp, các anh chị đi trước. Do mang trong mình một mớ lý thuyết xuông chưa áp dụng được tới 20% vào trong công việc.

Sau một thời gian làm việc kế toán ở công ty , tôi chuyển sang môi trường kế toán đội để học hỏi và rèn luyện thêm. Những tưởng chuyển sang một môi trường mới, sẽ có những cơ hội mới, những mức thu nhập mới. Nhưng ngờ đâu, đi kèm với mức lương cao là sự đánh đổi của những chuyến đi dài , sự vất vả khi phơi nắng phơi gió trên công trường.

Đứng trước thực trạng trên, tôi thường xuyên đặt ra câu hỏi cho mình " Làm thế nào để tôi có thể trở nên tốt hơn? Làm thế nào để tôi có mức thu nhập cao hơn? Làm thế nào để tăng năng suất làm việc lên gấp nhiều lần mà công sức bỏ ra là ít nhất? Làm thế nào để lập báo cáo tài chính từ A tới Z mà không cần phải bỏ nhiều thời gian?

Làm thế nào để tự động hoá công việc?

Những câu hỏi đó luôn luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi, thúc giục tôi hết lần này tới lần khác tìm ra nhiều giải pháp khác nhau để tìm ra câu trả lời. Nhưng càng học nhiều, nghiên cứu nhiều càng khiến tôi mất nhiều thời gian và công sức trong khi câu trả lời thì chưa thấy đâu.

Nhưng đúng như các cụ nói " Khi mình có quyết tâm thì ông trời sẽ không phụ mình". Hồi đó Misa, Fast, 3Tsoft  ra đời và tình cờ tôi biết đến nó  khiến tôi thực sự ngỡ ngàng trước những gì mà công nghệ đó làm được. Tôi đã phải thốt lên rằng " Chính nó, chính nó là điều mà tôi đang tìm bấy lâu". Tại sao tôi lại không biết tới nó sớm hơn chứ?

Kể từ thời khắc đó, cứ có khoảng thời gian trống là tôi liên tục lao đầu vào nghiên cứu công nghệ Misa này

Và từ khi tôi làm chủ được phần mềm trên, cuộc sống của tôi có rất nhiều thay đổi. Tôi không phải đi làm công việc kế toán ở những vị trí đơn lẻ nữa mà thay vào đó tôi lên làm kế toán trưởng tại Doanh nghiệp xây lắp có vốn điều lệ lên đến 60 tỷ , và giờ đây tôi có thể lập báo cáo tài chính từ A tới Z 1 cách nhanh chóng và Còn tạo thêm thu nhập bằng cách nhận làm báo cáo cho các công ty khác . Từ đó nâng cao thu nhập của mình khi nhận thêm công việc ở nhiều công ty khác nhau.
Hay việc có thêm thời gian cho gia đình, bạn bè và những sở thích riêng khi không phải ôm đồm quà nhiều việc như trước

Vì có sự cố gắng, không bỏ cuộc cho nên tôi mới có ngày hôm nay.

Và tôi biết khi bạn đọc tới đây, bạn cũng đang đi tìm những câu trả lời giống như tôi trước kia. Vì vậy với cương vị là người đi trước giờ đây tôi sẵn sàng chia sẻ lại cho bạn những kiến thức tuyệt vời mà đã giúp tôi có thành tích như ngày hôm nay. 

Khoá học đã được tôi đúc rút thành quy trình với từng bước đi cụ thể cho một công trình thực tế để từ đó bạn không còn phải tốn kém thời gian mò mẫm, nghiên cứu. Tôi sẽ dắt tay bạn chỉ cho bạn con đường ngắn nhất phải đi để trở thành 1 Kế toán tổng hợp giỏi ở Doanh nghiệp Xây dựng.                                                                                                                                                                                                                                       Khóa học Gồm 11 khóa sẽ giúp bạn hội tụ đầy đủ những kiến thức về kế toán nội bộ, kế toán thuế, xử lý được về nhân công, chi phí tiền lương, BHXH, TNCN, Giá thành. Ngoài ra còn giúp bạn ôn thi và sở hữu chứng chỉ Đại lý thuế, Kế toán viên, kế toán trưởng như tôi ở phía dưới

Chứng chỉ kế toán viên

Chứng chỉ kế toán viên

Chứng chỉ đại lý thuế

Chứng chỉ đại lý thuế

Và ngoài ra tôi là người luôn luôn học hỏi từ những người dẫn đầu, từ những giám đốc hàng đầu việt nam về quản trị tài chính để có thể chia sẻ tới bạn những kinh nghiệm thực tế nhất

chup-cung-dr-thanh

Tôi rất vinh dự được nghe chia sẻ trực tiếp về những kiến thức Quản trị tài chính Doanh nghiệp tỷ đô Tân Hiệp Phát của Bác Dr. Thanh. Với thương hiệu nổi tiếng Trà xanh không độ, Trà Dr.ThanhVới tâm huyết chia sẻ, phát triển cộng đồng tôi sẽ chia sẻ tất tần tật những gì tôi biết về kế toán tổng hợp DN xây dựng, về bóc tách khối lượng - dự toán, Misa. Excel và sự kết hợp giữa dự toán và kế toán trong khoá này cho bạn.


Và cái giá thực tế mà bạn phải trả cho khoá học là 8450k


( Tương đương với giá cộng gộp của các khoá học Offline về bóc tách, dự toán, kế toán xây dựng đâu đó ngoài kia họ đang dạy )

Đặc biệt hơn sẽ chả có khoá học nào ngoài kia sẽ chia sẻ tất tần tật về kế toán, bóc tách - dự toán, phần mềm misa, excel như trong khóa học này.

Tin tôi đi khi tham gia khóa học tôi sẽ làm cho bạn bị ĐIÊN & HƯNG PHẤN, vì những gì bạn chưa được biết trước kia vì những kiến thức trong khóa học sẽ mang lại thay đổi công việc, cuộc sống cho bạn.

Nhưng tôi biết, bạn còn đang là sinh viên đang là những người đi làm chưa có nhiều điều kiện để tham gia khoá học đắt tiền này.

Đặc biệt, tôi càng hiểu hơn khi trước tôi cũng giống như bạn bây giờ. Vì vậy tôi sẽ dành ra 30 suất ưu đãi với GIÁ ĐẶC BIỆT, chỉ dành cho 30 con người dám HÀNH ĐỘNG để thay đổi cuộc sống của mình thông qua những kiến thức trong khoá học.

Vì tôi đặc biệt thích mẫu người Làm nhiều hơn nghĩ


Cảm nhận & kết quả của các học viên đã theo học Thái Sơn


19142018_1504804966253108_718985223_n-1
2017-08-17_1-21-37
ef10eae8197669981c550afaa0805739

Còn nhiều lời cám ơn khác nữa về tôi bạn hãy xem TẠI ĐÂY nhé 


Khoan đã bạn đừng chuyển khoản vội, tôi có 1 tin vui cho bạn. Hiện bạn đang nằm trong top 30 người đầu tiên nhận mức giá tốt.


 Nên bạn sẽ không phải trả với mức giá là 8450k mà chỉ phải trả với mức giá ưu đãi


GÓI 1

Bao gồm 5 phần học 

Support quazalo, face, hotline

Hình thức học Online xem đi xem lại được bài học dễ dàng

1-Khóa học lập BCTC trên phần mềm Excel

2-Khóa học lập BCTC trên phần mềm Misa

3-Khóa học kế toán thuế

4-Khóa học kế cơ bản

5- Khóa học BHXH - Tiền Lương - Thuế TNCN giải pháp cho năm 2018

 • Sự hướng dẫn chi tiết cho 3 tháng chứng từ cụ thể chứ không phải là lý thuyết xuông
 • Quy trình hướng dẫn theo từng bước để bạn có thể dễ dàng áp dụng sang công ty của bạn
 • Các bước lập báo cáo tài chính cho bộ chứng từ thực tế trên phần mềm Excel
 • Các bước lập báo cáo tài chính cho bộ chứng từ thực tế trên phần mềm Misa
 • Các bước cài tạo lập và khai báo cơ dở dữ liệu trên phần mềm Misa
 • Sơ đồ tổng hợp quy trình làm báo cáo tài chính trên của Doanh nghiệp xây lắp
 • Các bước tạo lập file báo cáo tài chính và bảng biểu trên phần mềm Excel
 • Các bước nhập số dư ban đầu và khai báo thông tin trên phần mềm Misa và Excel
 • Các bước nhập các nghiệp vụ phát sinh Theo TT 133 và TT200 vào từng phân hệ trên phần mềm Misa và Excel
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kiểm kê đối chiếu quỹ
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về mua hàng, bán hàng, giá vốn hàng bán;
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về CCDC, TSCĐ khi mua về, trích khấu hao, phân bổ, thanh lý, nhượng bán;
 • Hạch toán & xử lý về các nghiệp vụ về kho, công nợ, lập bảng nhập xuất tồn kho, kiểm kê đối chiếu tồn kho, theo dõi công nợ phải thu phải trả;
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ tạm ứng, phải thu khác, phải chi khác, lập bảng theo dõi các khoản tạm ứng, phải thu phải trả khác của doanh nghiệp;
 • Bút toán kết chuyển cuối kỳ• Kiểm tra số liệu kế toán định kỳ, giữa kỳ.
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kiểm kê đối chiếu quỹ
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về CCDC, TSCĐ khi mua về, trích khấu hao, phân bổ, thanh lý, nhượng bán
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về tiền lương, thủ tục đăng ký thang bảng lương với phòng lao động thương binh xã hội, đăng ký tham gia BHXH, các khoản trích theo lương
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ phát sinh chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Hạch toán các nghiệp vụ khi tính thuế, nộp thuế, kết chuyển thuế
 • Bút toán kết chuyển cuối kỳ
 • Kiểm tra số liệu kế toán định kỳ, giữa kỳ.
 • Các bước kết chuyển cuối tháng trên phần mềm Excel
 • Các bước tính giá vốn , giá thành từng công trình trên phần mềm Excel
 • Các bước kết chuyển cuối tháng trên phần mềm Misa
 • Các bước tạo bảng cân đối phát sinh , bảng cân đối kế toán , bảng kết quả hoạt động kinh doanh , báo cáo lưu chuyển tiền tệ , thuyết minh báo cáo tài chính trên phần mềm Misa và Excel
 • Các bước kiểm tra lỗi ở các bảng cân đối phát sinh và các bảng khác
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên bảng cân đối phát sinh các tài khoản và các tài khoản chi tiết
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu từ bảng cân đối tài khoản lên bảng cân đối kế toán
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu từ sổ sách kế toán lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu lên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu lên thuyết minh báo cáo tài chính và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
 • Chia sẻ kinh nghiệm tránh và xử lý các sai sót trên BCTC
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên bảng cân đối phát sinh các tài khoản và các tài khoản chi tiết
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu từ bảng cân đối tài khoản lên bảng cân đối kế toán
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu từ sổ sách kế toán lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu lên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu lên thuyết minh báo cáo tài chính và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
 • Chia sẻ kinh nghiệm tránh và xử lý các sai sót trên BCTC
 • Hướng dẫn in sổ sách kế toán cần thiết
 • Các bước tạo sổ cái các tài khoản , sổ tiền gửi ngân hàng , sổ quỹ tiền mặt , sổ công nợ phải thu - phải trả
 • Các bước in ấn các sổ để tạo được báo cáo tài chính hoàn chỉnh và chính xác
 • Cơ sở hình thành và nguyên tắc xây dựng các sắc thuế tại Việt Nam
 • Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế và phát hành hóa đơn, cấu trúc hóa đơn .
 • Hướng dẫn các bạn lập 4 loại báo cáo hay gặp tại doanh nghiệp như : Thông báo phát hành hoá đơn, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, báo cáo mất cháy hỏng hoá đơn, báo cáo huỷ hoá đơn. Và cách nộp các loại báo cáo này qua mạng như thế nào
 • Hướng dẫn các bạn Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01-GTGT.
 • Hướng dẫn bạn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03-TNDN
 • Hướng dẫn bạn làm bảng lương và bảng chấm công tự động để chúng ta chuẩn bị cho việc quyết toán thuế cá nhân
 • Hướng dẫn bạn Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05-QTT/TNCN Theo TT92/2015
 • Hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế, các lỗi hay gặp khi quyết toán thuế và đi cụ thể tại doanh nghiệp xây lắp
 • Mối liên hệ giữa Bảo hiểm - Tiền lương - Thuế TNCN
 • Văn bản hướng dẫn về Bảo hiểm - Tiền lương - Thuế TNCN năm 2018
 • Giải pháp tối ưu chi phí đóng bảo hiểm xã hội năm 2018
 • Xây dựng hệ thống thang bảng lương 
 • Hướng dẫn xây dựng quy chế lương 
 • Hướng dẫn xây dựng hợp đồng lao động để NÉ bảo hiểm
 • Hướng dẫn về hợp đồng dịch vụ để NÉ bảo hiểm
 • Hướng dẫn về hợp đồng Môi giới để NÉ bảo hiểm
 • Hướng dẫn về hợp đồng cộng tác viên để NÉ bảo hiểm
 • Hướng dẫn về hợp đồng Giao khoán để Né bảo hiểm
 • 70 bài chuyên sâu về bóc tách và dự toán nhà dân dụng với các chuyên đề khác nhau
 • 25 bài chuyên sâu về bóc tách và dự toán nhà công nghiệp với các chuyên đề khác nhau
 • Công thức đọc, lấy thông tin bản vẽ nhanh chóng và chính xác
 • Công thức bóc tiên lượng nhanh chóng, chính xác, hiệu quả cao
 • Sự khác nhau giữa tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình
 • Các khoản mục chi phí trong dự toán công trình
 • Dự toán gói thầu xây dựng
 • Các phương pháp lập chi phí xây dựng công trình
 • Quản lý hồ sơ dự toán công trình
 • Các văn bản pháp lý quan trọng cần chuẩn bị trước khi làm dự toán
 • Trình tự các bước tra định mức và đơn giá địa phương theo phương pháp thủ công
 • Sự khác nhau giữa đơn giá địa phương và đơn giá công trình
 • Quy trình tính chi phí xây dựng theo đơn giá địa phương theo phương pháp tính tay
 • Quy trình chi tiết để tính bài toán giá vật liệu tới hiện trường xây dựng theo phương pháp tính tay
 • Quy trình chi tiết để tính bài toán tính giá nhân công theo phương pháp tính tay
 • Quy trình chi tiết để tính bài toán tính giá ca máy theo phương pháp tính tay
 • Quy trình tính chi phí xây dựng theo đơn giá công trình theo phương pháp tính tay
 • Quy trình làm dự toán theo đơn giá địa phương bằng phần mềm
 • Quy trình làm dự toán theo đơn giá công trình bằng phần mềm
 • Phân loại vật liệu được tính vào chi phí trực tiếp
 • Phân chia khối lượng đào, đắp thủ công vào đào máy
 • Lập dự toán cho hạng mục san lấp mặt bằng

1.986.000 đ

GÓI 2

Bao gồm 8 phần học

Support quazalo, face, hotline

Hình thức học Online xem đi xem lại được bài học dễ dàng

1-Khóa học bóc tách khối lượng chuyên sâu cho kế toán

2. Khóa học lập dự toán chuyên sâu cho kế toán

3-Khóa học lập BCTC trên phần mềm Excel

4-Khóa học lập BCTC trên phần mềm Misa

5-Khóa học kế toán thuế

6-Khóa học kế cơ bản

7- Khóa học BHXH - Tiền Lương - Thuế TNCN giải pháp cho năm 2018

8- Sát thủ ĐẠI LÝ THUẾ

 • Sự hướng dẫn chi tiết cho 3 tháng chứng từ cụ thể chứ không phải là lý thuyết xuông
 • Quy trình hướng dẫn theo từng bước để bạn có thể dễ dàng áp dụng sang công ty của bạn
 • Các bước lập báo cáo tài chính cho bộ chứng từ thực tế trên phần mềm Excel
 • Các bước lập báo cáo tài chính cho bộ chứng từ thực tế trên phần mềm Misa
 • Các bước cài tạo lập và khai báo cơ dở dữ liệu trên phần mềm Misa
 • Sơ đồ tổng hợp quy trình làm báo cáo tài chính trên của Doanh nghiệp xây lắp
 • Các bước tạo lập file báo cáo tài chính và bảng biểu trên phần mềm Excel
 • Các bước nhập số dư ban đầu và khai báo thông tin trên phần mềm Misa và Excel
 • Các bước nhập các nghiệp vụ phát sinh Theo TT 133 và TT200 vào từng phân hệ trên phần mềm Misa và Excel
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kiểm kê đối chiếu quỹ
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về mua hàng, bán hàng, giá vốn hàng bán;
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về CCDC, TSCĐ khi mua về, trích khấu hao, phân bổ, thanh lý, nhượng bán;
 • Hạch toán & xử lý về các nghiệp vụ về kho, công nợ, lập bảng nhập xuất tồn kho, kiểm kê đối chiếu tồn kho, theo dõi công nợ phải thu phải trả;
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ tạm ứng, phải thu khác, phải chi khác, lập bảng theo dõi các khoản tạm ứng, phải thu phải trả khác của doanh nghiệp;
 • Bút toán kết chuyển cuối kỳ• Kiểm tra số liệu kế toán định kỳ, giữa kỳ.
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kiểm kê đối chiếu quỹ
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về CCDC, TSCĐ khi mua về, trích khấu hao, phân bổ, thanh lý, nhượng bán
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về tiền lương, thủ tục đăng ký thang bảng lương với phòng lao động thương binh xã hội, đăng ký tham gia BHXH, các khoản trích theo lương
 • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ phát sinh chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Hạch toán các nghiệp vụ khi tính thuế, nộp thuế, kết chuyển thuế
 • Bút toán kết chuyển cuối kỳ
 • Kiểm tra số liệu kế toán định kỳ, giữa kỳ.
 • Các bước kết chuyển cuối tháng trên phần mềm Excel
 • Các bước tính giá vốn , giá thành từng công trình trên phần mềm Excel
 • Các bước kết chuyển cuối tháng trên phần mềm Misa
 • Các bước tạo bảng cân đối phát sinh , bảng cân đối kế toán , bảng kết quả hoạt động kinh doanh , báo cáo lưu chuyển tiền tệ , thuyết minh báo cáo tài chính trên phần mềm Misa và Excel
 • Các bước kiểm tra lỗi ở các bảng cân đối phát sinh và các bảng khác
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên bảng cân đối phát sinh các tài khoản và các tài khoản chi tiết
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu từ bảng cân đối tài khoản lên bảng cân đối kế toán
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu từ sổ sách kế toán lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu lên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu lên thuyết minh báo cáo tài chính và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
 • Chia sẻ kinh nghiệm tránh và xử lý các sai sót trên BCTC
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên bảng cân đối phát sinh các tài khoản và các tài khoản chi tiết
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu từ bảng cân đối tài khoản lên bảng cân đối kế toán
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu từ sổ sách kế toán lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu lên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Hướng dẫn cách lấy số liệu lên thuyết minh báo cáo tài chính và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
 • Chia sẻ kinh nghiệm tránh và xử lý các sai sót trên BCTC
 • Hướng dẫn in sổ sách kế toán cần thiết
 • Các bước tạo sổ cái các tài khoản , sổ tiền gửi ngân hàng , sổ quỹ tiền mặt , sổ công nợ phải thu - phải trả
 • Các bước in ấn các sổ để tạo được báo cáo tài chính hoàn chỉnh và chính xác
 • Cơ sở hình thành và nguyên tắc xây dựng các sắc thuế tại Việt Nam
 • Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế và phát hành hóa đơn, cấu trúc hóa đơn .
 • Hướng dẫn các bạn lập 4 loại báo cáo hay gặp tại doanh nghiệp như : Thông báo phát hành hoá đơn, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, báo cáo mất cháy hỏng hoá đơn, báo cáo huỷ hoá đơn. Và cách nộp các loại báo cáo này qua mạng như thế nào
 • Hướng dẫn các bạn Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01-GTGT.
 • Hướng dẫn bạn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03-TNDN
 • Hướng dẫn bạn làm bảng lương và bảng chấm công tự động để chúng ta chuẩn bị cho việc quyết toán thuế cá nhân
 • Hướng dẫn bạn Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05-QTT/TNCN Theo TT92/2015
 • Hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế, các lỗi hay gặp khi quyết toán thuế và đi cụ thể tại doanh nghiệp xây lắp
 • Mối liên hệ giữa Bảo hiểm - Tiền lương - Thuế TNCN
 • Văn bản hướng dẫn về Bảo hiểm - Tiền lương - Thuế TNCN năm 2018
 • Giải pháp tối ưu chi phí đóng bảo hiểm xã hội năm 2018
 • Xây dựng hệ thống thang bảng lương 
 • Hướng dẫn xây dựng quy chế lương 
 • Hướng dẫn xây dựng hợp đồng lao động để NÉ bảo hiểm
 • Hướng dẫn về hợp đồng dịch vụ để NÉ bảo hiểm
 • Hướng dẫn về hợp đồng Môi giới để NÉ bảo hiểm
 • Hướng dẫn về hợp đồng cộng tác viên để NÉ bảo hiểm
 • Hướng dẫn về hợp đồng Giao khoán để Né bảo hiểm
 • 70 bài chuyên sâu về bóc tách và dự toán nhà dân dụng với các chuyên đề khác nhau
 • 25 bài chuyên sâu về bóc tách và dự toán nhà công nghiệp với các chuyên đề khác nhau
 • Công thức đọc, lấy thông tin bản vẽ nhanh chóng và chính xác
 • Công thức bóc tiên lượng nhanh chóng, chính xác, hiệu quả cao
 • Sự khác nhau giữa tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình
 • Các khoản mục chi phí trong dự toán công trình
 • Dự toán gói thầu xây dựng
 • Các phương pháp lập chi phí xây dựng công trình
 • Quản lý hồ sơ dự toán công trình
 • Các văn bản pháp lý quan trọng cần chuẩn bị trước khi làm dự toán
 • Trình tự các bước tra định mức và đơn giá địa phương theo phương pháp thủ công
 • Sự khác nhau giữa đơn giá địa phương và đơn giá công trình
 • Quy trình tính chi phí xây dựng theo đơn giá địa phương theo phương pháp tính tay
 • Quy trình chi tiết để tính bài toán giá vật liệu tới hiện trường xây dựng theo phương pháp tính tay
 • Quy trình chi tiết để tính bài toán tính giá nhân công theo phương pháp tính tay
 • Quy trình chi tiết để tính bài toán tính giá ca máy theo phương pháp tính tay
 • Quy trình tính chi phí xây dựng theo đơn giá công trình theo phương pháp tính tay
 • Quy trình làm dự toán theo đơn giá địa phương bằng phần mềm
 • Quy trình làm dự toán theo đơn giá công trình bằng phần mềm
 • Phân loại vật liệu được tính vào chi phí trực tiếp
 • Phân chia khối lượng đào, đắp thủ công vào đào máy
 • Lập dự toán cho hạng mục san lấp mặt bằng

3.986.000 đ

GÓI 3

Khóa kế toán trưởng

Kế toán trưởng - Khóa học giúp bạn có đầy đủ kiến thức chuyên môn về kế toán chỉ trong vòng 3 tháng để có thể tự tin ứng tuyển vào vị trí kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp hay tự tay đứng lên làm chủ doanh nghiệp xây dựng công cho riêng mình.

Giải pháp đầu tiên và duy nhất trên thị trường hiện nay giúp bạn làm chủ 1 công ty xây dựng với đầy đủ các kỹ năng dù bạn chỉ là dân kế toán trong khoảng thời gian ngắn.


28 Phần Quà Trị Giá Gần 17 Triệu Đồng Mà Bạn Sẽ Nhận Được Khi Tham Gia Khóa Học


qua-tang
Quà Tặng Chỉ Áp Dụng Cho Những Người Đăng Ký Sớm
 • Quyển sách tự học kế toán bản mềm trị giá 468k
sach-tu-hoc-ke-toan-son-768x907
 • Quyển sách cách đọc bản vẽ cho dân kế toán bản mềm trị giá 568k
sach-cach-doc-ban-ve-cho-dan-ke-toan-son-768x907
 • Quyển sách hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính bản mềm trị giá 386k
sach-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-son-2
 • Quyển sách tự học kế toán thuế từ A-Z cho người mới bắt đầu bản mềm 586k
tu-hoc-ke-toan-thue-2
 • Quyển sách " Bí quyết làm chủ excel kế toán" bản mềm trị giá 868k
excel-ke-toan
 • Quyển sách " Hướng Dẫn Hạch Toán Chuyên Sâu Kế Toán Xây Dựng" bản mềm trị giá 968k
HACH-TOAN-KE-TOAN-XAY-DUNG
 • Quyển sách " Kế Toán Excel Nâng Cao " bản mềm trị giá 968k
EXCEL-NÂNG-CAO-XÂY-DỰNG
 • Quyển sách " Bí Quyết Thành Thạo Word For Kế Toán " bản mềm trị giá 568k
word-ke-toan-xay-dung_n
 • Quyển sách " Power Point For Accounting " bản mềm trị giá 568k
POWER-POINT-KE-TOAN-XAY-DUNG
 • Phần mềm excel báo cáo tài chính theo thông tư 133 trị giá 186k
 • Phền mềm excel báo cáo tài chính theo thông tu 200 trị giá 186k
 • Phần mềm excel báo cáo tài chính theo hình thức chứng từ ghi sổ trị giá 186k
 • File excel mẫu kiểm tra thuế trị giá 186K
 • File excel quản lý xuất nhập tồn thẻ kho tự động trị giá 126K
 • File excel quản lý và in hợp đồng lao động tự động trị giá 186k
 • File Excel theo dõi nội bộ doanh nghiệp xây dựng trị giá 486k
 • Bộ thư viện tài liệu kế toán xây dựng trị giá 1486k
 • File 7 quy định về lập báo cáo tài chính
 • Bảng kê nộp thuế 
 • Bộ hồ sơ bảng lương 2017
 • Các công văn kế toán cần biết
 • Các hàm excel cho kế toán
 • File cách chuyển số dư từ QĐ 48 sang TT-133
 • File chính sách kiểm toán , kế toán kế toán cần biết
 • File hướng dẫn đăng ký thuế GTGT
 • File Mẫu giấy xin thanh toán , File hồ sơ cấp lại bảo hiểm xã hội
 • File hồ sơ giải trình với cơ quan thuế "File Kiểm tra đối chiếu doanh thu excel - File đối chiếu chi phí tiền lương ,bảo hiểm xã hội excel - File Kiểm tra hàng hóa dịch vụ mua vào excel - File kiểm tra khấu hao danh mục TSCD excel - File kiểm tra chi phí phân bổ excel
 • File Kế toán nội bộ " nhiệm vụ kế toán nội bộ - mẫu báo cáo tài chính nội bộ "
 • File kinh nghiệm làm báo cáo tài chính cho ngân hàng
 • File mẫu kiểm tra báo cáo tài chính
 • File mẫu bảng lương "Bảng thanh toán tiền lương excel - file bảng tính lương - File hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc"
 • File mẫu bộ cáo cáo tài chính trên Word gồm BCLTTT-CDKT-TMBCTC-tình hình tài chính file Word
 • File mẫu bìa báo cáo tài chính Word
 • File tổng hợp nhận nợ ngân hàng " Mẫu giấy nhận nợ -  phụ lục hợp đồng - Bảng lương - giấy ủy quyền - giấy đề nghị với ngân hàng "
 • Phần mền kế toán misa
 • File phân tích báo cáo tài chính trên excel - File phân tích các chỉ số tài chính excel
 • File tổng hợp quyết toán thuế  " File mẫu kiểm tra thuế excel - File tổng hợp hóa đơn excel - File hồ sơ pháp lý excel - file bảng kê doanh thu chi phí v..v"
 • File sơ đồ chữ T theo thông tư 133
 • File  sơ đồ chữ T theo thông tư 200
 • File tổng hợp về sử dụng hóa đơn " Nguyên tắc lập - cách viết hóa đơn - thời điểm xuất hóa đơn - cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn - cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng - giảm v..v"
 • File tổng hợp thanh tra thuế " kinh nghiệm thanh tra thuế - sổ sách cần chuẩn bị - những lỗi cần tránh"
 • File tổng hợp quy trình của 1 kế toán " Tuyển dụng - thử việc - đào tạo - nghỉ phép-nghỉ việc - phát triển - quản lý công việc - quản lý hành chính -  quy trình kỷ luật - quy trình phát triển nhân viên "
 • Đặc biệt là món quà tặng, cuốn sách Hướng dẫn lập BCTC ban mem trị giá 1.268k ( chỉ dành cho những ai chuyển khoản trước 5h chiều nay )
Hướng dẫn làm báo cáo tài chính
 • Quà tặng khi tham gia gói 2 " bao gồm cả quà phía trên "
 • File template bóc tách khối lượng nhà dân dụng theo TCVN trị giá 586K
 • File template tính dự toán nhà dân dụng theo TCVN trị giá 886K
 • Bộ hồ sơ thiết kế Full từ hạ tầng, kiến trúc, kết cấu, điện, nước, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc của 1 công trình 7 tầng bằng Autocad. Bộ hồ sơ trị giá 686k để bạn biết cách đọc, bóc tách bản vẽ hoặc hay hơn nữa là để tham khảo khi cần phải thiết kế công trình nhà dân dụng
 • Các bộ định mức cũng như hướng dẫn sử dụng các định mức liên quan tới với bóc tách khối lượng theo quy trình chuẩn mà bạn cần phải nắm vững. Bộ tài liệu trị giá 386k
 • Các công thức giúp bạn tính dự toán nhanh và chính xác trị giá 386K
 • Và cuối cùng là món quà lớn nhất với sự trợ giúp từ tôi, bạn có quyền lợi là khi có bất kỳ khó khăn gì trong công việc " hỗ trợ trên bộ chứng từ công ty bạn để giúp đạt hiệu quả song song giữa học và thực tế " hay học tập đều được tôi hỗ trợ TRỰC TIẾP qua zalo, face, điện thoại " 0901.68.62.62 và  bạn nhớ cài teamview hoặc utraview skey để tôi và bạn có thể TRỰC TIẾP trao đổi vấn đề thắc mắc.

Tổng giá trị quà tặng mà bạn nhận được nếu đăng ký ngay hôm nay lên tới gần 17 triệu.


ĐĂNG KÝ NHẬN GIÁ TỐT & QÙA TẶNG NGAY LẬP TỨC

avatar-son-ke-toan

Copyright 2017 - Thái Sơn - 0901.68.62.62 - All Rights Reserved