Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Kiến Thức Kế Toán Archives - Page 19 of 20 - Kế Toán Xây Dựng
All posts in "Kiến Thức Kế Toán"
261 Shares

Sự thật không ngờ về chi phí nhân công xây dựng

By Thái Sơn / 3 years ago
Xin chào các bạn, Tôi Thái Sơn đâyTrong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 1 chủ đề đó là ​”Hạch toán chi phí nhân công trong xây lắp” Chủ đề này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách hạch toán chi phí nhân công trong doanh nghiệp xây […]
18 Shares

Hướng dẫn lập bảng Lưu chuyển tiền tệ

By Thái Sơn / 3 years ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyTrong bài viết ngày hôm trước tôi đã chia sẻ chủ đề đó là ​”Quy trình lập báo cáo tài chính trên phần mền excel ” Chủ đề này tôi sẽ bật mí những quy trình làm BCTC trên phần mền Excel và hướng dẫn các bạn […]
4 Shares

Hướng dẫn làm bảng Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

By Thái Sơn / 3 years ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyTrong bài viết ngày hôm trước  tôi đã chia sẻ chủ đề đó là ​”Quy trình lập báo cáo tài chính trên phần mền excel ” Chủ đề này tôi sẽ bật mí những quy trình làm BCTC trên phần mền Excel và hướng dẫn các bạn dựa trên […]
194 Shares

Hồ sơ thanh quyết toán công trình

By Thái Sơn / 3 years ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyTrong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 1 chủ đề đó là ​”Thanh Quyết Toán Trong Doanh Nghiệp Xây Dựng” .Thanh Quyết toán công trình thì nó gồm những giấy tờ, văn bản gì? Hay: Thanh Quyết toán công trình gồm […]
617 Shares

Nhiệm vụ của kế toán xây dựng

By Thái Sơn / 3 years ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyTrong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 1 chủ đề đó là ​”Nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp xây lắp”  Chủ đề này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp xây dựng […]
0 Shares

Hướng dẫn Lập BC tình hình sử dụng hóa đơn

By Thái Sơn / 3 years ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyTrong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 1 chủ đề đó là ​”Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ” kế toán xây dựng chủ đề này giúp bạn không cần phải nhờ đến 1 công ty dịch […]
2 Shares

Hướng dẫn kê khai và nộp thuế GTGT

By Thái Sơn / 3 years ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyTrong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 1 chủ đề đó là ​” Hướng dẫn kê khai và nộp thuế GTGT ” kế toán xây dựng chủ đề này giúp bạn không cần phải nhờ đến 1 công ty dịch vụ nào […]
0 Shares

Hướng dẫn kê khai và nộp thuế môn bài

By Thái Sơn / 3 years ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyTrong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 1 chủ đề đó là ​” Hướng dẫn kê khai và nộp thuế môn bài” kế toán xây dựng chủ đề này giúp bạn không cần phải nhờ đến 1 công ty dịch vụ […]
0 Shares

Thủ tục đặt in và phát hành hoá đơn

By Thái Sơn / 3 years ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyTrong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 1 chủ đề đó là ​” Thủ tục đặt in và phát hành hoá đơn” chủ đề này giúp bạn không cần phải nhờ đến 1 công ty dịch vụ nào khác .Nào chúng ta bắt […]
1 Shares

Các thủ tục để thành lập doanh nghiệp

By Thái Sơn / 3 years ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyTrong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 1 chủ đề đó là ​” Thủ tục thành lập doanh nghiệp  ” . Đây là 1 trong những việc các bạn cần tìm hiểu đầu tiên nếu các bạn có ý định thành lập doanh nghiệp cho chính […]
Page 19 of 20