Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. nhanvien01, Author at Kế Toán Xây Dựng
  • Home  / 
  • Author's archive:
About the author

nhanvien01

0 Shares

Cách hạch toán hàng mua đang đi đường – Tài khoản 151 theo TT 200

By nhanvien01 / a couple of months ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyHôm nay kế toán xây dựng sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh trị […]
0 Shares

Cách hạch toán tạm ứng – Tài khoản 141 theo TT 200

By nhanvien01 / a couple of months ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyHôm nay kế toán xây dựng sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán Tài khoản 141 – Tạm ứng Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các khoản tạm ứng […]
0 Shares

Cách hạch toán phải thu khác – Tài khoản 138 theo TT 200

By nhanvien01 / a few months ago
Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đâyHôm nay kế toán xây dựng sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán Tài khoản 138 – phải thu khác Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các tài khoản phải thu (TK […]